RMP-tilskudd til direktesådd høstkorn/høstoljevekster


21.08.19. Vestfold har gode klimatiske forhold for høstsådde vekster og det er ønske om et visst omfang av høstsådde vekster da de har stort avlingspotensiale. Samtidig vet man at høstsåing øker risikoen for erosjon og avrenning til nærliggende vassdrag. Et tiltak som hjelper er å så direkte i åkerstubben. Derfor er det i år mulig å få RMP-tilskudd på opptil kr 100 per dekar for direktesådd
høstkorn og høstoljevekster. -Veldig bra, sier Oddbjørn Rød, leder for kornprosjektet i Vestfold.


Direktesådd korn og oljevekster   Foto Røsholt Maskin

-Det kan være krevende å lykkes med direktesåing om høsten og det er en ekstrainvestering hvis man skal ha såmaskin som er tilpasset å så direkte i åkerstubben, forteller Oddbjørn Rød, leder for prosjekt Kornsatsing i Vestfold.

 

Oddbjørn Rød i kornprosjektet

-Jeg har selv investert i slikt utstyr og vet om flere bønder som har gjort det samme. Nesten alt jordbruksareal i Vestfold ligger under marin grense og det at vi nå kan få kr 100 per dekar i regionale miljøprogram (RMP)-tilskudd for direktesådd høstkorn er bra for både avlingspotensialet og for å hindre avrenning, sier Rød.

 

Her kan du lese mer om RMP-tilskudd til direktesådd høstkorn/høstoljevekster

 

Hos Fylkesmannen kan du lese mer om alle RMP-tilskudd

 

Via Altinn kan de nå søke om RMP-tilskudd 

 

Husk søknadsfrist 15.oktober! 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag