RMP-tilskudd har frist 15. oktober


01.10.18 Regionalt miljøtilskudd (RMP) har samme frist som produksjonstilskuddet – 15. oktober. Vi minner om at selv om det er samme frist, må RMP fortsatt søkes på eget skjema som du finner i Altinn. Hvilke tilskudd det kan søkes på og hvilke krav som gjelder for Vestfold, kan du se på nettsidene til Fylkemannen i Vestfold. Vi oppfordrer aktuelle søkere om å søke i
god tid i tilfelle en har brukt for bistand fra Landbrukskontoret.

Les mer om RMP-tilskudd hos Fylkesmannen i Vestfold

Les om noen presiseringer for søknadsåret 2018

Gå rett til søknadsskjema i Altinn

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag