Risikoordning for grøntnæringa


Publisert: 20.04.2020

Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, mener risikoen fortsatt er stor.

Regjeringa ga en «våronngaranti» og ba grøntprodusentene om å plante og så som vanlig. Nå er detaljene endelig klare.

– Avklaringene kommer i seineste laget, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. – Det har vært mye usikkerhet rundt hva en slik ordning kan dekke, og endelig vet vi hva regjeringen stiller opp med. Ordningen dekker på ingen måte tapte inntekter, men den vil være et sikkerhetsnett for små og mellomstore produsenter som ikke får høstet på grunn av mangel på arbeidskraft. – Høy egenandel og et tak på 2 millioner gjør også at ordningen gir begrenset trygghet for store produsenter. Vi er glad ordningen er på plass, men den burde vært bedre, sier Müller.

Risikoavlastningsordningen for grøntnæringa tar utgangspunkt i den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket. Formålet er å sikre produsenter store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen, eller om arbeidet ikke kan gå som forutsatt på grunn av pålagte restriksjoner.

Mange produsenter opplever stor usikkerhet om det vil bli mangel på arbeidskraft når innhøstingen skal gå i gang, noe som påvirker beslutningen om hva og hvor mye som blir plantet eller sådd.

Ordningen skal gjelde for arbeidsintensive grøntproduksjoner som veksthus, potet, frukt, bær og grønnsaker, og for innhøstingen dette året.

Det er tatt utgangspunkt i avlingsskadeordningen for å få en enkel og effektiv ordning. Det vil være et tak for utbetaling per vekstgruppe på 2 millioner kroner og en egenandel på 30 prosent per vekstgruppe.

Les mer og se protokollen hos Norges Bondelag

Vi vil også gjøre oppmerksom på at i papirutgaven av Nationen 20.04. er det gjengitt en kommentar fra Lars Petter Bartnes som uttalte seg 3. april da regjeringen varslet at ordningen ville komme. Denne uttalelsen er utdatert og gjenspeiler ikke hvordan Bondelaget ser på saken etter at utforminga av ordningen er klar.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag