Revisjon av Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk


06.03.17. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal revideres. Formålet med revisjonen er å oppdatere og spisse RPBA som utviklingsplan og styringsverktøy for areal- og transportplanleggingen i Vestfold. Sagt med andre ord; få RPBA til å fungere bedre! Planprogrammet, som beskriver innhold, prosess, medvirkning og organisering av planarbeidet, er nå på høring med frist 1. mai.


Forside RPBA 400

 

Vestfold Fylkeskommune understreker at det kun er en revisjon av RPBA. Mye vil ligge fast i fra RPBA som ble vedtatt i 2013, men de velger å starte en prosess for å få den til å fungere enda bedre enn den gjør i dag.

 

Det ble arrangert en høringskonferanse sist uke hvor både Vestfold Bondelag og Jordvern Vestfold deltok.

Amund Kind

-RPBA er en plan vi har brukt mye ressurser på for at Vestfoldsamfunnet skal ta best mulig vare på den verdifulle matjorda vi har i Vestfold. Vi er stolte av at samfunnsmål nr 2 i RPBA er at matjordarealet skal være økt ved utgangen av planperioden i 2040 og at det har vært stor politisk støtte for å ta bedre vare på matjorda i Vestfold. Det er allikevel mye som ikke har fungert etter planens intensjoner de første årene. Dessverre viser det
seg at kommunene har omdisponert alt for mye matjord i den første kommuneplanrulleringen etter at RPBA ble vedtatt i 2013, slår Amund Kind fast, rådgiver i Vestfold Bondelag. – Fylkeskommunen og kommunene har rett og slett ikke hatt god nok kontroll på “arealregnskapet”. Vi kommer derfor til å følge revisjonen tett og tror nøkkelen blir å få kommunene til å prioritere fortetting og transformasjon i eksisterende tettsteder og byer. Da
må håndbrekket på for omdisponing av nye arealer!

 

Et annet moment som må tas hensyn til er at Stortinget i desember 2015 vedtok at vern av matjorda skal innskjerpes og at nedbyggingen skal reduseres med 1/3 innen 2020.

 

Foreløpig er det bare planprogrammet, dvs planen for revisjonsarbeidet, som er på høring. Fristen er 1. mai.

 

Planprogrammet kan lastes ned her.

 

Kontakt gjerne rådgiver Amund Kind, mob 92419910 eller amund.kind@bondelaget.no hvis du har momenter du mener Vestfold Bondelag eller Jordvern Vestfold bør kommentere i sine innspill til planprogrammet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag