Resultater fra økologisk potet-forsøk


29.04.14. I 2013 ble det gjennomført forsøk med ulike sorter til minipotet og med ulike setteavstander i Arielle. Begge forsøk hadde to høstetider. Folva egner seg godt som minipotet og Arielle bør settes på 15-20 cm ved økologisk dyrking avhengig av hvor lang veksttid som er tilgjengelig. Forsøkene var finansiert av midler fra FMLA Vestfold Økologisk Handlingsplan.

 

Les hele artikkelen hos NLR Viken   ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag