Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag


02.04.19. Representantskapet samler alle fylkesledere, styret og topper fra samarbeidende organisasjoner. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, hadde flere innlegg i debatten, og gjentok viktige punkter fra Vestfold Bondelags sitt innspill til forhandlingutvalget, samt videreformidlet saker som lokallaga tok opp på fylkets årsmøte. Representantskapet vedtok enstemmig en resolusjon som gir retning for forhandlingsutvalget i årets jordbruksoppgjør. “Sats
på framtidas landbruk – over hele landet!”
er overskriften.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag