Resolusjon fra Norges Bondelags representantskap


23.03.18 Representantskapet samler alle fylkesledere, styret og topper fra samarbeidende organisasjoner. Her ble det enstemmig vedtatt en resolusjom som gir retning for forhandlingsutvalget i årets jordbruksoppgjør. “Sats på framtida – øk verdiskapinga i landbruket” er overskriften.

Les resolusjonen hos Vestfold BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag