Representantskapsmøte i dag – starten på Bondelagets årsmøteuke.


Publisert: 14.06.2022

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

I dag starter årsmøteuka i Norges Bondelag. Utsendinger og gjester møtes i tre dager på Lillehammer, til først representantskapsmøte i dag den 14. juni, og til årsmøte den 15. juni og 16. juni.

Til representantskapet møter 51 stemmeberettigede medlemmer, og med gjester og ansatte består representantskapsmøtet av totalt 274 deltagere. Fra Vestfold og Telemark Bondelag møter leder Aslak Snarteland og nestleder Silje Eckdahl. Fra administrasjonen møter konst. org. sjef Jan Thorsen.

Representantskapsmøte er å regne for en oppkjøring til selve årsmøtet, og en viktig del av programmet for representantskapsmøtet i juni er en gjennomgang av årets jordbruksforhandlinger. Gjennomgangen ledes av leder i Norges Bondelag. I sin tale til representantskapet takket leder Bjørn Gimming alle tillitsvalgte i landbruket for den store jobben som er gjort i forbindelse jordbruksforhandlingene i 2022 og årets avtale. Årets forhandlinger var preget av stor kompleksitet, understreket Gimming i sin grundige redegjørelse. Lederen i Norges Bondelag avrundet sin redegjørelse med å legge vekt på at blikket må rettes framover; inntektsgapet skal tettes!

 

 

Leder i Vestfold og Telemark Bondelag understreker at det var viktig at det kom på plass en erstatningsordning for frostskadde frukttrær i årets jordbruksavtale.
Leder i Vestfold og Telemark Bondelag understreker at det var viktig at det kom på plass en erstatningsordning for frostskadde frukttrær i årets jordbruksavtale.

I sitt innlegg i generaldebatten på representantskapsmøtet tok leder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland opp situasjonen for de fruktbøndene som har opplevd massive frostskader på sine frukttrær. Situasjonen er svært vanskelig for en del fruktdyrkere. I sitt innlegg gav fylkeslederen stor ros til forhandlingsutvalget for at situasjonen for fruktdyrkerne ble tatt på alvor, og at det resulterte i en målrettet erstatningsordning. En svært viktig ordning!

Nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, Silje Eckdahl understreker viktigheten av AK tilskudd for grovfôr igjen er på plass i sone 1.
Nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, Silje Eckdahl understreker viktigheten av AK tilskudd for grovfôr igjen er på plass i sone 1.

Nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag, Silje Eckdahl tok i sitt innlegg opp viktigheten av at AK tilskudd for grovfôr er gjeninnført i sone 1:

“Ordfører, representantskap!

Det er ingen god følelse når man driver med feil produksjon på feil sted.

Vi som driver med gras i sone 1 følte oss fryktelig urettferdig behandlet da AK tilskuddet forsvant for noen år siden. Sist vi var samlet viste vi i daværende Vestfold Bondelag en dronefilm over 52 små skifter fra Larvik hvor det ikke er mulig å dyrke noe annet enn gras.

Nå er vi svært glade for AK tilskuddet til grovfôr i sone 1 er gjeninnført, og at vi ikke lenger trenger å føle at vi driver feil produksjon på feil sted.”


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag