Renhold av maskiner


23.06.17. Samarbeid om maskiner har et betydelig økonomisk potensiale i gras- og kornproduksjonen. I mange tilfeller bruker vi de ulike maskinene kun noen timer hvert år. Samarbeid om slike maskiner er med på å holde maskinkostnadene nede, men samtidig vet vi at maskinsamarbeid utgjør en fare i forhold til spredning av uønskede arter og organismer.  Grundig rengjøring av maskinparken er svært viktig for å unngå spredning
av blant annet floghavre, cystenematoder og hønsehirse. Les mer hos NLR Østafjells.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag