Rekordtilvekst i norske skoger – snart 1 milliard m3!


26.09.16. Etter en økning på 26 prosent de siste 10 årene står det nå tømmer tilsvarende 942 millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre, viser tall fra Landsskogtakseringen/SSB. Den totale årlige tilveksten var 26,1 millioner kubikkmeter, det høyeste som noen gang er beregnet.

Les mer på www.skogeier.noALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag