Rekordstor gjennomføring av RMP i 2023


Publisert: 26.02.2024

I Vestfold og nedre Telemark har mange jordbrukspåvirka innsjøer og elver for dårlig miljøtilstand. Utviklingen i Oslofjorden er også bekymringsfull. Derfor er det svært gledelig at bøndene i våre områder for andre året på rad har gjennomført rekordmange tiltak for å redusere avrenning fra jordene!

Dette er dokumentert i statistikken knyttet til Regionalt miljøtilskudd til forskjellige miljøtiltak som bøndene kan søke om.

Antall dekar uten jordarbeiding om høsten har økt med hele 36 %

Ingen jordarbeiding om høsten betyr at jorda blir ikke pløyd eller jordarbeidet om høsten, men ligger i stubb. I Vestfold er nesten 60 % av kornarealet nå ikke jordarbeidet eller sådd direkte i stubben om høsten. Telemarkingene er enda flinkere, hvor nesten 3/4 av kornarealet ikke pløyes om høsten!

Antall dekar med fangvekster er omtrent doblet

Fangvekster er planter som dyrkes sammen, eller rett etter høsting av ettårige vekster. Det gjør at jorden er dekket med vegetasjon en lengre periode av året. Såing av fangvekster er også et godt klimatiltak, da det bidrar til ekstra lagring av karbon i jorda.

Les mer om økning i miljøtiltakene (også grasdekte kantsoner og miljøavtaler) hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Endelige satser for RMP 2023 er nå bestemt

RMP-tilskuddene for miljøtiltakene bøndene gjennomførte i 2023 utbetales i disse dager. Statsforvalteren og faglaga “traff godt” med sine foreløpige satser og prognoser for RMP-tilskuddene i 2023. Det var rom for å øke satsene litt på noen av tiltakene:

 • Ingen jordarbeiding om høsten, prioriterte områder, erosjonsrisikoklasse 2 med dråg
  235 kr til 250 kr per daa
 • Nedfelling av husdyrgjødsel (både i voksende kultur og åpen åker)
  50 kr til 55 kr per daa
 • Mekanisk ugrasbekjempelse i radkulturer
  150 kr til 160 kr per daa
 • Fangvekster sådd etter høsting, hovedvekstkorn/oljevekster/belgvekster/fôrmais
  320 kr til 360 kr per daa
 • Brukavegenprodusertkompost
  300 til 360 kr per daa
 • Miljøavtale
  200 til 220 kr per daa

For øvrig gjelder de foreløpige satsene fra i fjor.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag