Rekordoppmøte på årsmøte i Botne og Hillestad


25.10.14 Godt over 30 personer møtte på årsmøtet i Botne og Hillestad Bondelag torsdag. Det må være rekord både i antall og engasjement. Dette skyldtes nok at kveldens tema interesserer svært mange. Det har gått mange rykter om planene for området rundt Fellesskjøpets anlegg i Holmestrand. Nå var tid det for å få avklart hvilke planer og avtaler som finnes.


ÅM Botne og Hillestad 231014 Alle

Utfordringer fra Botne og Hillestad Bondelag 

Leder i Bondelaget, Jan Egil Sølvernes, innledet med bakgrunnen for at tema ble tatt opp. I reguleringsplanene for området rundt kornsiloen, er det forslag om regulering til industri og bolig. Både kornprodusenter, medlemmer og ansatte på Felleskjøpets anlegg har lest i lokalavisa at Felleskjøpet går inn for disse planene. Sølvernes synes det er merkelig at Felleskjøpet godtar slike planer. Å ha bolig tett på et kornmottak i full drift
vil på sikt skape konflikter i form av støv- og støyplager. Reguleringen vil også hindre en eventuell utbygging av kornmottaket.

 

ÅM Botne og Hillestad 231014 FKA

Felleskjøpet Agri svarer 

Fra FK Agri møtte distriktsjef Anton Evju og dir landbruk Kristen Bartnes. De gjorde grundig rede for hvilke eiendommer FKA eier i Holmestrand og hvilke avtaler som er gjort med kommunen og festere på eiendommen. I alle avtaler har de sikret at FKA skal videreføre drifta på kornsiloen.

 

Felleskjøpet forsikret de frammøtte om at Felleskjøpet ikke har noen planer om å legge ned drifta i Holmestrand. Det må være et kornmottak i mellom Larvik og Drammen. Det viktigste for FKA er å håndtere kornet mest mulig effektivt fra levering til kraftfôr eller salg, slik at bondens økonomi kan bli best mulig.

 

Det er også et poeng for Felleskjøpet å tjene penger på eiendommene de eier. Alternativet til den foreslåtte reguleringsplanene kunne blitt et forbud mot bygging i 100-meters sonen i området. Dette ville hindet muligheten for å tjene penger på eventuell framtidig utvikling av området. Derfor har FKA støttet forslaget til reguleringsplan for området.

 

Høy temperatur 

Det haglet med spørsmål til Felleskjøpet. Flere var redd for at FK tok for lett på konflikten mellom bolig og drifta av anlegget. Det var også flere som oppfattet dette som første skritt mot nedleggelse fordi det kan hindre videreutvikling av kornmottaket. Det ble også etterlyst om FK hadde en strategi for opprustning og vedlikehold av de anlegga de har.

 

Evju og Bartnes gjentok at det ikke er noen planer om endret drift, og ba de fremmøtte tro dem på det. De innrømmet også at flere anlegg var dårlig vedlikeholdt og at de skulle gå inn i en prosess med de tillitsvalgte om framtidig anleggsstuktur på Østlandet. En slik prosess vil også omhandle spørsmålet om i hvilken grad bøndene vil investere for å tørke kornet selv for å ta toppene i sesongen.

 

Oppfordringen blir å følge med, bruke de tillitsvalgte og møte opp på Felleskjøpets Kretsmøter framover.

 

ÅM Botne og Hillestad 231014 styret

Fra venstre: Åsmund Hagen, Sjur Ove Rygh, Jan Egil Sølvernes, Anders Kvan Rygh, Christel Haugerud og Camilla Røed

 

Nytt styre 

Det nye styret i Botne og Hillestad Bondelag består nå av:

  • Jan Egil Sølvernes, leder, gjenvalg
  • Camilla Røed, nestleder, ny
  • Christel Haugerud, gjenvalg
  • Åsmund Hagen, gjenvalg
  • Sjur Ove Rygh, gjenvalg
  • Anders Kvan Rygh, 1. vara møte fast, ny

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag