Rekordhøy tømmeravvirkning og nyplanting i Vestfold


19.05.16. Årsmeldingen Vestfoldskogbruket 2015 viser at det har vært prosentvis større avvirkningsøkning i Vestfold enn i noe annet fylke. Vestfolds samlete skogareal utgjør 50 % av landarealet. 420 000 kubikkmeter tømmer er hugget og erstattet med 1 million granplanter. Resterende 15 % av avvirket areal er omdisponert til beitemark eller reguleringsformål, eller overlatt til naturlig foryngelse. Les mer hos Fylkesmannen
i Vestfold.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag