Regnestykkene viser det vi fryktet!


08.10.15 Dette sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller om regjeringens budsjettforslag. -Innføring av gevinstbeskatning gjør generasjonsskifter landbruket langt dyrere. Betydelig økt skatt for selger og redusert avskrivning for kjøper, vil gjøre det tøffere å bli bonde! Dette er ikke bra for rekruttering! Unge må låne mye mer for å komme inn i landbruket. Dette vil Bondelaget sloss imot.

Se regneeksempler hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag