Regjeringen kutter nok en gang støtten til 4H


18.10.17.  Regjeringen foreslår i det fremlagte statsbudsjettet å kutte støtten til over 30 ideelle organisasjoner i Landbruksdepartementet sitt budsjett. Dette er organisasjoner som jobber for å engasjere barn og unge og spre info til befolkningen om mat, landbruk, dyrerettigheter og grønn næringsvirksomhet hver eneste dag. Hardest rammet blir 4H. Ledelsen i 4H Vestfold var denne uka samlet for å vurdere konsekvensene av budsjettforslaget.
– Går forslaget igjennom vil 4H miste over 7 millioner kroner.  Disse pengene går i dag til aktivitet for barn og unge i hele landet, sier Irene Pande i 4H Vestfold.

 

 


4H 161017 Ledelsen i Vestfold 4H studerer konsekvensene av statsbudsjettet 1 (002)

Anita Opsahl Nilsen, Irene Pande og Bjørn Harald Iversen i 4H Vestfold studerer forslaget til Statsbudsjett.

 

4H Vestfold samler 23 lokale 4H-klubber med rundt 650 medlemmer, først og fremst i alderen 10 til 18 år. Mange ungdommer får organisasjonskunnskap gjennom styreerfaring og kurs i 4H. Mange 4H-klubber har etablert naturmøteplasser som er åpne for alle. 4H jobber med å spre kunnskap om natur og naturbruk og gjør et viktig arbeid med å rekruttere til landbruket. 4H Vestfold drifter ett av Vestfolds mest besøkte kulturminner, Nordgardsetra 4H-seter. 4H-setra
er Vestfolds eneste seter i drift, her formidles kunnskap om mat og landbruk til folk i alle aldre. Det kan nå spøke for videre drift på 4H-setra hvis økonomien til fylkene igjen kuttes så dramatisk. Det vil også kunne bli kutt i regionale og lokale stillinger, som i dag med på å bygge opp under frivillig arbeid i de lokale 4H-klubbene.

 

De få kronene staten sparer betyr svært mye for 4H og for de viktige samfunnsoppgavene de er med å løse.

 

– Frivillig sektor er viktig for inkludering, det gir ungdom mestring og er med å forebygge både psykiske og fysiske utfordringer. Dette må vi ikke slå beina under.

Det fremstår som underlig at denne regjeringen som ellers er opptatt av å benytte frivillige, på dette område nå velger å strupe organisasjonene slik at det ikke er mulig å benytte den frivilligheten som så mange unge nyter godt av,  sier leder av styret i 4H Vestfold, Bjørn Harald Iversen.

 

Kutt i støtten vil bety at medlemmer i 4H Vestfold får færre arrangement der de sammen med andre lærer om organisasjonsarbeid, demokratiutvikling og selvfølgelig kunnskap om naturbruk og de grønne verdiene.

 

4H setter nå sin lit til at Kristelig Folkeparti og Venstre bruker sine klare hoder, varme hjerter, flinke hender og gode helse til å kjempe tilbake støtten til de ideelle og viktig organisasjonene!

 

Representanter for 4H og Nordgardssetra 16.10.17.(003)

Representanter fra 4H Vestfold og Nordgardsetra 4H-seter var samlet mandag kveld.

Fra venstre: Irene Pande, Bjørn Harald Iversen, Gro Anita Rød, Gerd Helgeland (styremedlem i styret til Nordgardsetra) og Ellen Finne.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag