Regjeringen fjerner støtte til Jarlsbergosten


03.12.15 I går kveld kom innstillingen til Globaliseringsmeldingen. Dermed er det klart at regjeringspartiene og Venstre fjerner eksportstøtten for Jarlsbergosten, noen som kan gjøre 8 prosent av norsk melkeproduksjon overflødig. – Dette er alvorlig for landbruket, men dessverre ventet, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Her må vi jobbe hardt for kompesasjonsordninger. Enda mer alvorlig er at de går langt i å si at
landbruket vil måtte vike for andre interesser for å øke internasjonal handel med mat. -Importvernet er det viktigste norsk landbruk har, sier Müller.

Leserinnlegg av Thorleif Müller om tollvern

Les mer om fjerning av eksportstøtte hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag