Regjeringen åpner for større enheter i kylling- og kalkunproduksjon


24.09.14. I tråd med det Landbruks- og matministeren tidligere har varslet, sendte departementet i går forslag om å endre forskriften som regulerer grensene for konsesjonsfri produksjon i de kraftfôrbaserte produksjoner(“husdyrkonsesjonsregelverket”) på høring. Endringsforslaget innebærer at grensen for konsesjonsfri produksjon av slaktekylling og kalkun dobles.

Les mer hos LMDALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag