Regjeringa vil redusere ostetollen


16.11.13. – Importvern er viktig for lønsemda i norsk landbruk, men omsynet til norske forbrukarar og norsk matvareindustri tilseier at tollmurane bør reduserast, seier EU- og EØS-minister Vidar Helgesen (H). Tysdag informerer EU og EØS-minister Vidar Helgesen (H) EU om at regjeringa vil endre tollregimet for ost og kjøt. Regjeringa velger her å legge seg ut med norske bønder, uttaler leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp. Nå
er det viktig å sende meldinger til regjering og partiledelse. Regjeringa har tydeligvis glemt både lønnsomhet og forutsigbarhet, sier Torp.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag