Regjeringa på kollisjonskurs med næring og forbruker


09.12.16 Regjeringa har i dag lagt fram en ny Melding til Stortinget om jordbruket. Den beskriver hvor de vil med norsk matproduksjon. Mye handler om at virkemidler og muligheter til å styre produksjonen svekkes. Mer marked, mindre styring. Viktige produksjoner i Vestfold, som korn, svin og potet rammes av forslagene. -Det foreslås endringer som vil svekke bondens posisjon i verdikjeden, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. -Dette er feil medisin når
Stortinget og forbrukere er opptatt av å begrense matkjedenes makt. Vestfold Bondelag er opptatt av at vi må bruke matjorda der den ligger. Derfor trenger vi små og store gårder i hele landet, mens Dale har et sterkt fokus på økt produkjson på hvert bruk. -Totalt sett tror jeg meldinga viser at regjeringen er på kollisjonskurs med Stortingets flertall, oss bønder og norske forbrukere, sier Müller.


Thorleif Müller profil utsnitt

 

Pressemelding fra Vestfold Bondelag 09.12.2016

 

Regjeringa på kollisjonskurs med næring og forbruker 

  

–  Forbrukere og Stortingets flertall er opptatt av å begrense matkjedenes makt. Da er det feil medisin å foreslå endringer som vil svekke bondens posisjon, sier Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. – Å redusere bondens mulighet til å forhandle om priser i jordbruksforhandlingene gir mer makt til kjedene og mer risiko for bonden. 

 

– Å produsere mat er langsiktig, avhengig av været og har store sesongvariasjoner, sier Müller. – Regjeringa foreslår å endre flere av ordningene som skal balansere produksjonen effektivt.  

 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale presenterte i dag den lenge varslede jordbruksmeldinga fra regjeringa. Vestfold Bondelag synes det er vanskelig å få tak i hvor regjeringa vil med norsk jordbruk, utenom at gårdene skal bli større. Dales gjentakelse av at det skal stimuleres til økt produksjon, viser dette. Store gårder klarer å produsere mer enn små. Vi mener regjeringa er opptatt av ideologisk drevne endringer, og at den er på kollisjonskurs
med Stortingets flertall, oss bønder og norske forbrukere.

 

Korn, gris og potet i Vestfold 

I «lille» Vestfold produserer vi 20 % av landets matkorn, 10 % av svinekjøttet og 10 % av potetene. Dette er store produksjoner som er rammet av forslagene om endringer i muligheten til å balansere markedet og forhandle pris.

 

– Totalt sett er vi redd dette gir mindre makt til bonden, og mer til kjedene, sier Thorleif Müller.

 

Økt verdiskaping 

Meldinga tar ikke tak i potensialet som ligger i landbruk som næring. Matindustrien har ei omsetning på 153 mrd i dag, og har fortsatt mulighet til å vokse. Jon Georg Dale har mange gode formuleringer om målet med norsk landbruk, men Vestfold Bondelag er usikker på om de grepene som foreslås i meldinga vil føre til dette målet.

 

– Matproduksjonen og matindustrien i Vestfold er helt avhengig av et tilstrekkelig importvern. Jeg ble ikke beroliget at Dales uttalelser på pressekonferansen i dag, understreker Müller. -Han signaliserte en vekkelse over tid.

 

162 sider om norsk jordbruk 

– Nå skal vi sette oss ned og lese hele meldinga. Jeg er helt sikker på at det også er gode forlag her, sier Thorleif Müller. – Men naturlig nok er det de endringene vi mener er i feil retning vi kommer til å jobbe med i vår organisasjon framover.

 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale varslet i dag at målet hans er å få behandlet meldinga i Stortinget i god tid før jordbruksoppgjøret i mai.

– Innholdet i den endelig vedtatte meldinga vil være forpliktende for Stortinget framover, sier Müller. -Derfor der det veldig viktig for vestfoldbonden hva innholdet til slutt blir.

 

 

Kontakt:

Leder i Vestfold Bondelag: Thorleif Müller, 905 67544, thormu@online.no 

 

Her kan du laste ned Meld. St. 11 “Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon”

 

Meld St 11 Jordbruksmelding

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag