Regionmøter med stort engasjement


Publisert: 18.01.2020

Denne uka er det gjennomført regionmøter i Telemark og Vestfold. Regionmøtene er å regne som starten på lokallagenes arbeid med innspill til jordbruksforhandlingene 2020. I Telemark er det gjennomført tre regionmøter, – i Vest Telemark, Midt- og Øst Telemark og i Grenland. I Vestfold er det gjennomført ett felles møte på Melsom vgs. Grunnen til at det gjennomføres tre møter i Telemark, er de store avstandene i denne delen av det nye fylket.  På alle møtene har det vært stor engasjement, og det er mange ulike problemstillinger og spørsmål som har blitt debattert.

På møtet i Vest Telemark var kornpris og kraftfôrpris tema, likeledes norskandel i kraftfôret. Møtet var og opptatt av dyrevelferd og hvordan denne kan bedres. Melkeproduksjon og nedskalering av denne i forbindelse med bortfall av eksportstøtte til Jarlsberg, ble og debattert. Det gjorde og behovet for godt fungerende velferdsordninger.

Midt- og Øst Telemark er et område med mye korn- og frøproduksjon. Naturlig nok ble derfor økonomien i kornproduksjon sentralt tema på møtet i den regionen. Møtet gav klart uttrykk for at økonomien i kornproduksjon må bedres, og at en slik bedring må ha høy prioritet i de kommende jordbruksforhandlingene. Møtet var og bekymret for utbredelsen av hønsehirse. Regionmøtet gav blant annet uttrykk for at dette ugraset og bekjempelsen av det må få høyere prioritet hos myndighetene.

I Grenland var det mange temaer som ble debattert innenfor ulike produksjoner. Møtet gav klart uttrykk for at en ved årets jordbruksforhandlinger må ha høyt fokus på en styrking av velferdsordningene. Godt fungerende velferdsordninger handler om trygghet for bonden, og det er et viktig tiltak for å rekruttere til næringa.

I Vestfold fikk de 50 fremmøtte representantene fra lokallag og fylkesstyret gleden av å høre seniorrådgiver Anders Huus fra Norges Bondelag. Han er en av de som evner å forstå tallgrunnlaget og detaljene i et jordbruksoppgjør og samtidig forklare det så folk flest skjønner! Også her var det ekstra fokus på grønt og korn, men situasjonen i alle produksjoner ble kommentert.

Anne Birgitte Riis Johansen innleder på regionmøtet i Grenland

 

Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland innleder på regionmøtet i Midt Telemark

 

Tallknuseren Anders Huus Fra Norges Bondelag Besøkte Vestfold

Seniorrådgiver Anders “tallknuseren” Huus jobber hos Norges Bondelag og har vært med på 22 jordbruksoppgjør. Han ga de 50 vestfoldingene som møtte opp på Melsom en folkelig og god innføring i hva jordbruksoppgjøret er og hvorfor det er viktig med innspill fra lokallagene.

 

Lokallagene fortsetter nå sitt arbeid med innspill til jordbruksforhandlingene gjennom studieringer i laga. Lokallagene har frist til 14. februar med levere sine innspill til Norges Bondelag. Lokallagenes innspill danner og grunnlaget for fylkeslagenes uttalelser til Norges Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag