Regionalt miljøprogram – RMP


28.08.17 Alle aktive bønder i Vestfold skal nå ha mottatt veilederen til tilskuddsordningen RMP. Denne er også i år redivert sammen med Vestfold Bondelag. Vi ber alle merke seg at søknadsfristen er tidligere enn vanlig – 15. oktober – samme frist som for søknad om produksjonstilskudd. Tiltakene mot forurensning utgjør vel 85 % av tilskuddene i Vestfold, med tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding som den største. Bildet
viser åker i stubb som er et godt tiltak mot avrenning.

Se oversikt over RMP-tilskudd hos Fylkesmannen i VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag