Regionalt miljøprogram (RMP) – tilskudd 2014


13.08.14. Hos Fylkesmannen i Vestfold ligger det informasjon om hvilke RMP-tilskudd man kan søke på i 2014. Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Søknadsfrist i Vestfold er 20. oktober. Erfaringsmessig utgjør forurensningstiltakene vel 85 % av tilskuddene i Vestfold.

Les mer om RMP-tilskudd hos FM VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag