Regionale miljøtilskudd ble utbetalt i uke10


10.03.14 Nå blir de regionale miljøtilskuddene utbetalt. Har du søkt elektronisk finner du tilskuddsbrevet i Altinn i «Min meldingsboks». Dersom du har sendt inn søknad på papir får du tilskuddsbrevet i posten i løpet av noen dager. Regionale miljøtilskudd går til bønder som gjør tiltak som bidrar til å bedre vannmiljøet, opprettholde kulturlandskapet og kulturminner, samt legger til rette for
friluftsliv og tar vare på biologisk mangfold.

Les mer hos Fylkesmannens LandbruksavdelingALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag