Referansegruppe korn


18.11.14. Vestfold Bondelag har opprettet flere referansegrupper for å ha god kontakt med,  og få innspill fra, de ulike fagmiljøene i Vestfoldlandbruket.   De andre referansegruppene er Grønt, Husdyr og Grunneierutvalg.  Referansegruppe Korn hadde møte på Grønt Fagsenter mandag denne uka.  Fylkesleder Hans Edvard Torp, som også er leder i Kornutvalget i Norges Bondelag, deltok på møtet for
å orienterte om aktuelle saker derfra.


Ref.gruppe Korn 17.11.14

Fra møtet i Referansegruppe Korn mandag.  Fra venstre: Jon Erik Knotten, Leiv-Tore Haugen, Fred Olaf Korsgården, Thor Anton Hansen, Kåre Larsen, Hans Edvard Holtung, Wenche Myhre Dahle, Hans Edvard Torp, Jon Randby og Ingvild Evju. 

Ann Sopie Myklebuset og Halvor Skaara er også medlem av referansegruppa.

 

På sakslista sto, i tillegg til en runde om årets avlingssituasjon, følgende punkter:

– Orientering fra Kornutvalget i Norges Bondelag

– GMO, hva er situasjonen i Norge, og hva med framtida?

– Proteinvekster, hvilket behov har vi framover?

– Møte med Mattilsynet om hønsehirse.

– Blir bygg en konkurrent til hvete i Vestfold framover?
– Verdiskapingsrapporten “Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold”

– Landbrukshelga 2015.

 

I tillegg startet gruppa planlegging av Korndagen 2015.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag