Referansegruppe Husdyr


20.11.14.  Referansegruppe Husdyr hadde møte på Grønt Fagsenter tirsdag denne uka.  Gruppa består av representanter for Norsvin, TINE, Nortura, TYR, Vestfold Landbrukstjenester, Vestfold Sau og Geit, Kjøttringen og Eggringen.  Mona Olsrød fra Fylkesmannens Landbruksavdeling er konsultativt medlem.  Gruppas leder er styremedlem i Vestfold Bondelag, Elisabeth Irgens Hokstad. En av punktene på dagsorden var planlegging av
neste års Husdyrmøte.   Oversikt over alle referansegruppene. 


Ref.gruppe Husdyr 19.11.14 1

Fra venstre: Harald Wedel-Jarlsberg (Eggringen), Gro-Anita Rød (Vestfold Landbrukstjenester),  Kåre Larsen (sekretær) og Elisabeth Irgens Hokstad (Vestfold Bondelag)

 

En runde med aktuelt fra organisasjonene viste stor aktivitet og bra frammøte på arrangementene.

 

Ellers ble det gitt en situasjonsrapport for de ulike produksjoner og samvirkeorganisasjoner, og orientert om situasjonen rundt antibiotikaresistente bakterier hos svin og fjørfe.

 

Hovedtema på neste års Husdyrmøte blir helsestatus og smitteforebygging.

 

Ref.gruppe Husdyr 19.11.14. 2_2.jpg 600 piksler

Fra venstre: Kristian Hotvedt (Norsvin), Beate Menes Didriksen (Nortura), Harald Wedel-Jarlsberg (Eggringen) og Gro-Anita Rød (VLT)

 

Ref.gruppe Husdyr 19.11.14. 3_2.jpg 600 piksler mot døra

Fra venstre: Magnus Johnsen (TYR), Magnus Heian (Sau og Geit) og Charlotte Langklepp (Kjøttringen)

 

Mona Olsrød hadde meldt forfall.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag