Referansegruppe Grønt på besøk i Tjølling


06.12.16. Et par ganger i året samler Vestfold Bondelag sine referansegrupper, dvs medlemmer fra ulike produksjonsgrupper, for å holde seg oppdatert på hva som er viktig for bøndene i Vestfold. Sist uke var grøntprodusentene samlet hjemme hos Hans Kristian Berge i Tjølling.


Referansegruppene samles normalt sett en gang på høsten og deretter en gang på vinteren for å komme med innspill før jordbruksforhandlingene.

 

Befaring i veksthuset hos Hans Kristian Berge

Hans Kristian Berge er en av mange grøntprodusenter som sitter i Vestfold Bondelags referansegruppe Grønt og denne gangen la referansegruppe Grønt sitt møte til Berges gård i Tjølling. Han driver veksthusproduksjonen Berge Godt og Grønt i Tjølling og leverer blant annet mye Crispisalat eller Vestfoldsalat som den selges som
i butikker i Vestfold, men Berge Godt og Grønt fikk også Larvik bankens innovasjonspris tidligere i år på grunn av sin nysatsing “Levende levert”, så her er det full satsing! Dette og flere spennende prosjekter fikk referansegruppe Grønt høre om under befaringen i veksthuset i forkant av møtet.

 

Referansegruppe grønt hos Berge Godt og Grønt

På bildet over ser vi noen av referansegruppe Grønts medlemmer, f.v. Tom Christensen, Bernt Freberg, Kari Mette Holm (konsultativt medlem fra FM), Harald Inge Sand, Karine Huseby (med ryggen til) og Hans Kristian Berge.

 

I møtet gikk vi gjennom årets avlings- og markedssituasjon og konkurransesituasjonen generelt for norsk produksjon av frukt, grønt og bær. Det ble referert fra Norges Bondelags Grøntutvalg og samling for grøntkontakter og diskutert på hvilke området Bondelaget kan bistå norske grøntprodusenter og referansegruppe Grønt ble enige om at vi skal arrangere et åpent grøntmøte i februar. Kompetanse og rekruttering
er et kontinuerlig fokusområde i Vestfold og det ble orientert om både lærlingprosjektet for gartnerutdanningen på Gjennestad og fagskoletilbudet Driftsledelse Gartner og Grønt som er et samarbeid mellom Gjennestad og Statens fagskole Vea.

 

Det vil bli referert fra høstens referansegruppemøter i Vestfold Bondelags styremøte neste uke, slik at fylkesstyret er orientert om siste nytt fra bøndene i Vestfold.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag