Reaksjoner på Statens tilbud


08.05.14 I dag bruker Norges Bondelag og Norges Bonde og Småbrukarlag tid på å sette seg inn i innholdet i statens tilbud i jordbruksforhandlingene. De vil gjøre en vurdering av om det er grunnlag for videre forhandlinger. Tilbudet vil blant annet bli vurdert opp mot avgjørende forutsetninger for å kunne Stortingets mål om økt norsk matproduksjon. Mens vi venter på disse vurderingene har det i løpet av dagen kommet mange
reaksjoner på tilbudet fra ulike organisasjoner.


Her kan du lese nettartikler som kommenterer statens tilbud i forhandlingene. De ulike organisasjonene vurderer tilbudet ut fra sin drift og sine medlemmer:

 

Kritisk lavt og lite framtidsretta tilbud, sier Norges Bondelag

 

Norges Bonde og Småbrukarlag kaller tilbudet et provokasjon

 

Norsvin sier dette er “Feil fartsretning av Staten”

 

Tine er skuffa over tilbudet

 

Gartnerforbundet kommenterer endringene for grøntsektoren

 

Norsk Landbruksrådgiving om statens kuttforslag

 

Landbruks- og matdepartementets pressemelding

 

 

Tips oss gjerne om flere reaksjoner fra landbrukets organisasjoner

 

Statens tilbud

 Under pressekonferansen i går

Merethe Furuberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nils T Bjørke, Norges Bondelag og Statens forhandlingsleder Leif Forsell

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag