Reaksjoner på forslaget om “gårdsskatt”


12.10.15 I forslaget til statsbudsjett for 2016 er det foreslått å innføre gevintsbeskatning på salg av gård også innad i familien. Forslaget har vakt mange reaksjoner. SP og AP kaller det “tidenes angrep på familielandbruket” og V og KrF går langt i å si at de er uenige i dette forslaget. Bondelaget kommer til å fortsette å jobbe for at konsekvensene av dette blir synlige og for at forslaget ikke skal bli vedtatt. Fredag hadde
Vestfold Bondelag et møte med Vestfold AP og Vestfold SP som ville få mer kunnskap om hva forslaget innebærer. -Dette er et angrep på arbeidsplasser, sier Arve Høiberg til Tønsbergs Blad i dag. Om forslaget blir stående blir ikke avklart før i slutten av november.


Flaksimile TB 121015

 

Dialogmøte og skatteforslaget 

Fredag møtte Vestfold Bondelag representanter for Vestfold Senterparti og Vestfold Arbeiderparti for å diskutere regjeringens forlag til skatteendringer. Møte ble referert i Tønsbergs Blad i dag, der stortingsrepresentant Sonja Mandt (AP), opposisjonsleder i fylkestingert Arve Høiberg (AP) og leder i Vestfold SP Kathrine Kleveland slakter forslaget. Både endringen om gevinstbeskatning på salg av gård til egne barn og forslaget om lavere avskrivingssats
på husdyrbygg ble diskutert. -Dette bør uroe alle som er opptatt av norsk matproduksjon, sa Kleveland.

 

Andre reaksjoner 

Sentralt har Knut Storberget (AP) og Geir Pollestad (SP) kalt forslaget for et angrep på familielandbruket. Storberget uttaler til Bondebladet: “Ap har slåss for å få redusert gevinstbeskatningen. Vi er glade for at regjeringen etterkommer dét ønsket, men vi hadde ikke i tankene at det skal gjøres ved å gjøre det vanskeligere for yngre familiemedlemmer å overta gården. Nå er forslaget bare noen timer gammelt, men vi kommer til
å behandle det i vår stortingsgruppe. Selv mener jeg tiden i norsk landbruk ikke er inne for å gjøre det vanskelig for dem som overtar.”

Saken kan leses hos Bondebladet her

 

Venstre og KrF er nøkkelen 

Det er støttepartiene til regjeringen som først skal forhandle om et budsjett for 2016. I et intervju med Nationen kaller Line Henriette Hjemdal (KrF) forslaget for uakseptabelt. Venstres Pål Farstad er noe vagere og sier de ikke har sans for forslaget og skal sette seg mer inn i det. Men også han er tydelig på at dette ikke er veien å gå for å øke rekrutteringen til landbruket. Vestfold Bondelag kommer til å jobbe videre med dette, men svaret
på om forslaget blir forhandlet bort vet vi ikke før i slutten av november.

Les V og KrF sin reaksjon i Nationen (krever innlogging)

 

Urettferdighet 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug kaller det urettferdig at det skal være ulik skatt etter hvem du selger til. -Det er jo enkelt å gjøre dette likt, sier fylkesleder Thorleif Müller. -Før 2004 var det skattefritt å selge gård du hadde eid i mer enn 10 år uansett. Vi kan gjerne gå tilbake til en slik løsning.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag