Ramnes Bondelag kåret til Årets lokallag


Publisert: 15.03.2023

Vestfold Bondelag er heldig å ha mange lokallag som kniver om å bli årets lokallag. I år vant Ramnes Bondelag prisen og juryen trekker særlig fram at de har vært veldig gode på å rekruttere inn mange unge bønder i sitt arbeid og miljø.

fv. Nestleder i Vestfold Bondelag, Inger Synøve Johnsen, leder i Ramnes Bondelag Anders Løverød, nestleder i Ramnes Bondelag, Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg, og leder i Vestfold Bondelag Hans Jørgen Olsen Røren.

Ramnes Bondelag mottok prisen på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad vgs tirsdag. Det var leder Hans Jørgen Olsen Røren og nestleder Inger Synøve Johnsen i Vestfold Bondelag som overrakte prisen til representantene fra Ramnes Bondelag.

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er:

 • Høyt aktivitetsnivå
 • God synlighet i lokalmiljøet
 • God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer
 • Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid

Prisen består av heder og ære, samt kr 5.000,-.

I Vestfold er vi så heldige å ha mange lokallag som kvalifiserer til å motta denne utmerkelsen.

2022 har vært året hvor lokallaga igjen har forsøkt å nærme seg normalt aktivitetsnivå, etter et par år med mange koronarestriksjoner. Ramnes Bondelag har et stabilt, godt medlemstall og har et bra aktivitetsnivå. Her er noen eksempler:

 • Ramnes Bondelag har møtt mannsterke opp på alle møter i regi av fylkeslaget
 • De er et av flere lokallag som har arrangert bondepub i løpet av året.
 • De arrangerte medlemsmøte i februar hvor man landet innspill til årets jordbruksoppgjør. I forkant av medlemsmøtet hadde de i tillegg arbeidet med innspillene gruppevis, ut fra ulike produksjoner
 • Det er innarbeidet et godt samarbeid med nabolagene i Tønsberg. De arrangerte blant annet et møte i mars hvor 40 medlemmer fra lokallaga i Tønsberg møtte opp. Det ble satt fokus på viktige tema som tiltak mot avrenning fra jordbruksareal, hønsehirse og floghavre. Det var godt engasjement og mye spørsmål.
 • Tradisjonen tro ble det også i 2022 arrangert Åpen Gård på Brår i Ramnes. Det var til sammen rundt 2000 besøkende lørdag og søndag.
 • I oktober var det nytt medlemsmøte, denne gangen et gårdsbesøk i nabobygda Undrumsdal. Tema var solceller og medlemmene fikk se og høre hvordan det fungerer å ha solceller på fjøstaket.
 • Ramnes Bondelag arrangerte også julebord for sine medlemmer før jul.

Det som allikevel har vært utslagsgivende for at Ramnes Bondelag kåres til årets lokallag 2022 er at lokallaget har vært veldig gode på å rekruttere unge bønder. Det er mange unge bønder som har valgt å ta over sine hjemgårder i Ramnes i det siste og de er kjempeflinke til å engasjere seg i lokallagsarbeidet. Gjennomsnittsalderen i styret er 34 år og da er det en kasserer på 56 år som trekker opp snittet veldig! Dette borger godt for framtida.

Det er med andre ord i ingen tvil om at vi har en verdig vinner av Årets Lokallag 2022, uttrykte juryen som består av leder, nestleder og org.sjef i Vestfold Bondelag!

Lokallagsleder Anders Løverød takket så mye for prisen og kunne bekrefte at det er skikkelig gøy å være leder i et engasjert styre. Han trakk fram hvor viktig det er at lokallaga er en sosial møteplass og brukte bondepuben som eksempel på et vellykka arrangement. -Ikke nødvendigvis fordi det er pub, men fordi vi samles, understreket han.

Her er bilder fra noen av aktivitetene i 2022:

Nyvalgt styre etter årsmøtet, f.v Ida Kristine Bjune (styremedl), Anders Løverød (leder), Elise Røisgård Kirkevold (sekretær), Hans-Wilhelm Wedel-Jarlsberg (nestleder) og Tor Lid Wåle (kasserer).

Fra årets Åpen Gård på Brår

Bondepub i høst

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag