Putin halverer melkeprisen til finske bønder


21.10.14 Russland sin boikott av landbruksvarer fra Europa har fått enorme negative konsekvenser for bøndene og matindustrien i mange EU-land. Særlig er Finland, Danmark, de baltiske landene og Polen rammet. Dette skaper også et press på import av overskuddsvarer fra EU til Norge.

Les mer hos Norsk LandbrukssamvirkeALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag