Prøvefylkene samlet for å snakke om 2+2 gartner og agronom


26.11.14. Sist uke var mange av de engasjerte aktørene som skal teste ut fagbrevutdanning for gartner og agronom samlet i Bodø. Både Melsom vgs, Gjennestad vgs, Vestfold Landbrukstjenester og Vestfold Bondelag var representert.


Høsten 2015 skal de første lærlingene i fra Gjennestad og Melsom ut på gårder og bedrifter i Vestfold. Sammen med Buskerud, Oslo, Nordland og Finnmark skal vi i Vestfold prøve ut om fagbrev-løpet (2 år på vgs + 2 år som lærling ute i næringa) kan fungere i utdanning av gartnere og agronomer. Forhåpentligvis kan dette også bidra til å øke rekrutteringen og statusen til natur- og landbruksutdanningen?

 

Sist uke var de engasjerte i prøvefylkene samlet i Bodø for å utveksle erfaringer så langt. I Vestfold er det Vestfold Landbrukstjenester som vil være opplæringskontor. Daglig leder Runar Wold var derfor med nordover. Begge naturbrukskolene i Vestfold, Melsom vgs v/ Anders Østby og Gjennestad vgs v/ Lasse Tretteteig var også representert,
samt rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag.

 

Alf-Erik Finsrud, Opplæringssentret for naturfag i Buskerud

På bildet over ser vi Alf-Erik Finsrud, Opplæringssentret for naturfag (ON) i Buskerud orientere hvordan Buskerud har tenkt å organisere lærlingordningen. Felles for alle fylker er nok at de regionale avdelingene til Norske Landbrukstjenester vil få en viktig rolle.

 

Gjengen fra Vestfold på tur til Bodø

Over ser vi gjengen fra Vestfold, f.v Anders Østby, Amund Kind, Runar Wold og Lasse Tretteteig.

 

-Denne samlingen viser at prøvefylkene kommer til å løse lærlingordningen på litt ulikt vis. Det er vel også noe av poenget med et prøveprosjekt. Vi fra Vestfold fikk derimot bekreftet at vi er inne på riktig spor og ser på dette som en gylden mulighet for oss i landbruks- og gartnernæringa til å engasjere oss i utdanningen av framtidens gartnere og agronomer. Halve studietiden er det jo vi i næringa som er “læreren”,
sier rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag. Han tror dessuten at fagbrevutdanninga kommer til å bli veldig interessant for lærlingene, som nå vil få mulighet til å komme rundt på flere gårder og gartnerbedrifter i løpet av læreperioden.

 

-Etter endt fagbrevutdanning kan lærlingen dessuten ta påbygning og dermed utdanne seg videre hvis han eller hun ønsker det. Jeg vet at for eksempel Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås etterspør studenter med mer praktisk erfaring. Her ligger alle muligheter åpne for lærlingene, sier Kind.

 

Vestfold Bondelag ser at lærlingordningen også virker fleksibel og spennende for bønder, gartnere og bedrifter som kan tenke seg å ta i mot en lærling i hele eller deler av lærlingtiden. Rådgiver Amund Kind oppfordrer derfor alle som ønsker å vite mer om hva det vil si å ta inn en lærling om å kontakte Runar Wold i Vestfold Landbrukstjenester, mobil 92064258.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag