Protein- og oljevekster, – aktuelt for sesongen 2023?


Publisert: 15.11.2022

Landbrukshelga 2023 nærmer seg med raske steg. Arrangør er Grønt Fagforum Vestfold og Telemark. Landbrukshelga har vært arrangert annen hvert år, men under pandemien ble det dessverre et opphold. Arrangementet har en tydelig sosial profil med vekt på at hele familien kan delta, – lagt til Quality Hotel Skjærgården i Langesund, hvor det er svært gode muligheter for familieaktiviteter.

Samtidig er arrangementet et sted for faglig påfyll av høy kvalitet. En rekke foredrag gjennomføres lørdag ettermiddag og søndag formiddag. Som du vil se av programmet er temaene svært varierte.

Ett av foredragene under Landbrukshelga 2023 er viet dyrking av protein- og oljevekster. Det er ønskelig å øke dyrkingen av slike vekster i Norge, da slike arter kan bidra til vi blir med selvforsynte med proteinråvarer. I tillegg har og et vekstskifte med oljevekster klare agronomiske fordeler.

Foredraget er en del av Kornprosjektet i Telemark, og foredragsholder vil være Ingvild Evju i Norsk Landbruksrådgiving Viken. Evju er rådgiver på blant annet korn og oljefrø, og hun har lang erfaring innenfor fagfeltet.

Foredraget vil fokusere på blant annet:

  • jordarbeiding
  • hva slag olje/proteinvekst
  • sortsvalg
  • gjødsling/næringstilstand jord
  • plantevern

Under foredraget vil Ingvild Evju og komme inn på problemugraset hønsehirse, hvor hun vil fokusere på hav som bør gjøres for å hindre utbredelse, samt metoder for bekjempelse.

Vi ønsker deg velkommen som deltager på Landbrukshelga 2023, – en veldig god kombinasjon av faglig oppdatering og hyggelig samvær med familie og kollegaer!

Program for Landbrukshelga 2023 og påmelding finner du på lenkene under:

Program her

Påmelding her.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag