Prosjektet; MELK i Vestfold


02.07.17. I forrige uke inviterte TINE Rådgiving til idèdugnad i forbindelse med oppstart av prosjektet “MELK i Vestfold”.  Hovedmålet for prosjektet er å sikre melkeprodusenten på de valg og investeringer som må tas for å møte kravet om løsdrift og sikre rekrutteringen på bruk med melkeproduksjon i Vestfold.  Hold av kvelden 27. september ! Da blir alle melkeprodusentene i Vestfold invitert til
informasjonsmøte på Gjennestad.


Prosjektet deles opp i 2 faser.  Den første fasen består av felles temamøter, fagturer og fjøsbesøk.  Den andre fasen rettes mot hver enkelt gård, og til slutt vil det bli et felles avslutningsmøte med evaluering og erfaringsutveksling.

 

Temaer blir:

– Bygg

– Økonomi

– Livslinje/veivalg

 

Selv om Vestfold er “best i klassen” når det gjelder å ha bygget om til løsdrift, trenger kanskje noen likevel å bygge om noe for å møte dagens og framtidas krav til hvordan kua skal ha det.  Forskrift om hold av storfè.  

 

Det er også viktig å sikre rekrutteringa til melkbruka i Vestfold, og å beholde melka i Vestfold nå som vi kommer i samme kvoteregion som Østfold.

 

Fylkesmannen,Vestfold Fylkeskommune og Innovasjon har bidratt med midler til prosjektet.

 

Melk i Vestfold. Planleggingsmøte 280617.

Fra venstre: Harald Lie (Nestleder Vestfold Bondelag), Bjørn Gunnar Hansen (Spesialrådgiver bruksutvikling TINE), Elisabeth Larsen (Vestfold Bondelag og Studieforbundet næring og samfunn), Heidi Thorin Olsen (Prosjektleder og rådgiver TINE), Sigbjørn Haslemo (Distrikssjef TINE) og Elisabeth Irgens Hokstad (Styremedlem TINE)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag