Produsentmøte Vestfoldmøllene, Skjeestua


Vestfoldmøllene inviterer til produsentmøte for drøv med fokus på fôring og håndtering av årets fôrsituasjon. Sted: Skjeestua (STOKKEVEIEN
152)
 

Geir Henning Nore Fjuk fra Norgesfor og Strand Unikorn kommer og forteller litt om valg av fôrslag og strategi til grovfôrmangel. 
Markedsregulator (Nortura) kommer med oppdaterte tall og beregninger, samt sine tanker rundt å unngå unødig slakting.
Gode muligheter for spørsmål,diskusjoner, tips og råd.
Våre fagkonsulenter, fagsjefer og optimerere vil også være tilstede.
Enkel servering. Pølser, kaffe og mineralvann.
For spørsmål sms/tlf: 45407165.
Ingen påmelding.
Vel møtt!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag