Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid


16.01.14. Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan sendes to ganger i året. Ved søknadsomgangen nå i januar kan husdyrprodusenter og frukt-, bær- og grøntprodusenter søke om tilskudd. Ved samme søknadsomgang kan det også søkes om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Lever innen søknadsfristen og søk elektronisk oppfordrer Statens Landbruksforvaltning på sine hjemmesiderALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag