Produksjonssøknader 2017 – frist 20. januar!


14.01.17. Dette året skal bønder søke produksjonstilskudd 3 ganger (!) på grunn av omlegginger. Innen 20. januar 2017 søker du derimot om produksjons- og avløsertilskudd i det vanlige søknadsskjemaet, på samme måte som tidligere. Husk å overholde fristen for å unngå trekk i produksjonstilskuddet. Erfaringsmessig blir det også stort trøkk på regnskapsførerne
i forkant av fristen, så ta kontakt i god tid er rådet fra Bondelagets samarbeidende regnskapskontor!


Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

 

Dette kan du søke på i januar 2017: 

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid

Tilskudd for husdyr

Driftstilskudd til melkeproduksjon

Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon

Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

Tilskudd til økologisk landbruk

Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland

Distriktstilskudd for matpotet dyrket i Nord-Norge

 

Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. 

For å regnes som levert innen søknadsfristen må søknaden være levert innen søknadsfristens utløp, og med det menes det at søknader er enten

  • postlagt innen søknadsfristen
  • levert kommunen i åpningstiden innen søknadsfristen
  • eller levert elektronisk innen søknadsfristen (kvittering for levert elektronisk søknad vil tjene som dokumentasjon for når søknaden faktisk ble levert)

Hvordan søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2017?
I 2017 skal du søke om produksjons- og avløsertilskudd både i gammelt og nytt søknadsskjema. Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger:

  • Innen 20. januar 2017 søker du om produksjons- og avløsertilskudd i det vanlige søknadsskjemaet, på samme måte som tidligere. Sentral utbetaling av tilskuddene skjer i juni 2017.
  • Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15. mai (søknadsfrist)
  • Andre registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. oktober (telledato) og 15. oktober (søknadsfrist). Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt om i det nye søknadsskjemaet, skjer i februar 2018.

Les mer om overgangsåret 2017 hos Landbruksdirektoratet


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag