Problemugras i Vekstskifte/Organisk innhold i jord/Hvordan håndtere leiejord


Dagskurs med følgende innhold:
Jordnære og praktiske utfordringer med løsninger mht problemugras i jordbruket vil omtales. Det vil også bli innlegg om hvordan en kan øke det organiske innholdet i spesielt stiv leirjord og sandjord. Leiejordsproblematikk berøres også med flere tips om hva en skal være oppmerksom på når en går inn på “andres” jord.


Fullt program:
https://viken.nlr.no/media/2822816/program-problemugras-i-vekstskifte-og-litt-om-kompostering-og-leiejord-07032017.pdf

Påmeldingsfrist 1. mars – men vet du at du vil delta nå meld deg på.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag