Priskontrollen fungerer i Vestfold


06.12.14 Landbruksdirektør i Vestfold, Olav Sandlund, deltok denne uka på et seminar om konsesjonsloven. Han var invitert for å snakke om hvordan loven praktiseres. – I Vestfold fungerer priskontrollen. Fylkesmannen innhentet alle jord- og konsesjonssaker i 2012 og vurderte at prisvurderingen var i tråd med rundskrivet. De avtalte kjøpesummene var akseptable ut fra verdien av jordbruksdrifta, påpekte landbruksdirektør Olav Sandlund. -Konsesjonsloven
har vært en suksesshistorie, og er et viktig bidrag for å øke matproduksjonen i Norge, sa også advokat Erlend Stabell Daling.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag