Priskontroll på landbrukseiendom til Stortingets kontrollkomité


16.12.13. Martin Kolberg tar opp priskontrollsaken i Stortingets kontroll- og konstitusjons-komité. Også SV og Sp vil undersøke saken. Det vekker oppsikt at Landbruks- og matdepartementet i et brev til kommunene ber om at pris på landbrukseiendom ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon til kjøp av eiendommen.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag