Offensive klimatiltak!


Publisert: 23.04.2020

I forbindelse med lanseringen av Landbrukets klimaplan inviterte Telemark Bondelag til pressekonferanse hos Henrik Kjeldsen på Holla Gård, Ulefoss onsdag 22. april. Telemarksavisene, NRK og alle stortingsrepresentantene til Telemark ble invitert.

Henrik Kjeldsen driver til sammen ca. 1 500 da. med korn, oljevekster og åkerbønner, og han gjennomfører flere ulike tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Henrik er en nytenkende bonde og fattet interesse for direktesåing i kombinasjon med fangvekster for noen år tilbake, denne sesongen blir den fjerde der han bruker denne metoden. Henrik pekte på en rekke fordeler; lagrer karbon i jorda, mindre jordpakking, mindre erosjon og lavere utgifter til drivstoff. Han sparer 3000 liter i året med drivstoff, men er ærlig på at han må benytte litt mer plantevernmidler enn ved tradisjonelle metoder, som pløying og annen jordbearbeiding.

Senterpartiets stortingsrepresentant for Telemark, Åslaug Sem-Jacobsen lot seg imponere av Henrik og sa; «du er en foregangsmann». – Jeg  tror det er mange bønder som lar seg inspirere av nye metoder og som ønsker å legge om til en mer klimavennlig drift. Det er bra for landbrukets omdømme og det kan være både spennende  og gøy å være med på, sa Sem-Jacobsen. Hun roste Landbrukets klimaplan og anerkjente det som et viktig dokument. – Folk som er opptatt av den gode, friske og rene maten vi har i Norge, samt at mat skal produseres i hele landet, har ventet på dette sa hun. Sem-Jacobsen mente at Klimakur 2030, som nå er til høring, angriper landbruket unødvendig og før landbruket har vist til sine tiltak. – Det gjøres nå, og det er kjempebra sa hun.

Fv. Aslak Snarteland, Henrik Kjeldsen og Åslaug Sem-Jacobsen

Direktesåmaskinen stod klar på jordet og de fremmøtte fikk en demonstrasjon. – På denne måten ødelegger jeg ikke for meitemarken sa Henrik som på spørsmål fra journalisten om avlingsnivå svarte at det er mulig å få til samme avlingsnivå som med tradisjonelle metoder men at man må være litt tålmodig og la meitemark, røtter og andre mikroorganismer få ro til å gjøre jobben.

Henrik Kjeldsen sår direkte i stubb

Landbrukets klimaplan er næringas verktøy for å innfri de forpliktelser som er landbruket og staten er blitt enige om i klimaavtalen som ble inngått i juni 2019. Planen inneholder offensive og realistiske forslag for reduksjon av klimagassutslipp fra landbruksvirksomhet, samtidig som norsk matproduksjon og norsk selvforsyningsevne skal opprettholdes. Både klimaavtalen som ble inngått i 2019, og Landbrukets klimaplan har ambisiøse målsettinger som forplikter både næringa og staten til felles innsats.

Mer informasjon og en blabar versjon av klimaplanen finner du her. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag