Praktiske råd fra Landbrukets brannvernkomité


07.04.14 Både håndslokkere og husbrannslanger må etterses og kontrolleres jevnlig. Dette er viktig for at slokking i tilfelle brann skal bli effektiv. Det er eiers plikt å sørge for ettersyn og kontroll av slokkemateriell. Ettersynet kan man gjøre selv. Kontroll må utføres av kompetent person. For boliger kreves kontroll hvert femte år, mens det for næringsvirksomhet kreves kontroll hvert år. Landbrukets brannvernkomité
har praktiske råd om ettersyn, kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr.

Last ned praktiske råd fra Landbrukets BrannvernkomiéALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag