Praktiske jaktkurs – trenger terreng


Publisert: 17.12.2021

Hvis du skal gå på jakt, må du ha kunnskap om jaktbare arter, forsvarlig bruk av skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor gjennomføre et jegerprøvekurs og bestå jegerprøveeksamen før de har lov til å jakte.

Hvert år rekrutteres det rundt 10 000 jegere i Norge, hvis man måler dette i antall kvinner og menn som avlegger jegerprøven.

Rune Kragebøl i Jaktfeber.no
Rune Kragebøl i Jaktfeber.no

En av aktørene som tilbyr jegerprøven er Rune Kragebøl i Jaktfeber.no. Han bor på Nøtterøy, men tilbyr jegerprøvekurs i Skien, Nøtterøy, Drammen, Bærum og Lørenskog.

-Det siste året er det 330 som har tatt jegerprøven gjennom oss i www.jaktfeber.no, forteller Kragebøl. Jegerprøven er en viktig og god start på veien til å bli en dyktig jeger, men jakt handler i stor grad om erfaring, understreker han.

Ønsker praktisk jaktopplæring

Mange av de som tar jegerprøven har vokst opp med jakt, eller har venner og familie de kan jakte sammen med. Men, det er også en del som ikke har tilgang på terreng eller et jegermiljø rundt seg. – Jeg får derfor hvert år mange forespørsler fra de som har tatt jegerprøvekurset vårt om det er mulig å få mer opplæring i praktisk jakt også. På den måten kan de få kunnskap om jakt som de ellers ville brukt mange år på å lære på egenhånd. Det tilbyr vi, men i mange av de terrengene jeg har tilgang til jakt så får ikke de som er med meg på jakt bære eget våpen. Da blir en viktig del av opplæringa borte, mener Kragebøl.

Trenger tilgang til opplæringsterreng

Nå ønsker han derfor å komme i kontakt med grunneiere eller grunneierlag som kan være villig til å tillate opplæringsjakt. Jaktfeber.no er i første omgang ute etter terreng hvor man kan få drive opplæring på revejakt, beverjakt og gåsejakt. – Dette er jaktformer som egner seg veldig fint til opplæring, forteller Kragebøl. Men han understreker at Jaktfeber.no ønsker å tilby jaktopplæring på alle viltarter. -Så det er bare å ta kontakt hvis du kan tilby terreng til annen opplæringsjakt også!

Rune Kragebøl i Jaktfeber.no kan nås på telefon 41 22 01 02, på e-post rune@jaktfeber.no eller via kontaktskjema på www.jaktfeber.no

Jaktfeber.no

ble grùndet av Rune Kragebøl i 1999. Han har jaktet over store deler av verden og har over 30 års erfaring med jakt. Rune har vært blant de beste i landet innen jaktskyting. Jaktfeber.no sine instruktører har et meget høyt nivå med mange års erfaring innen jakt og skyting.

Rune Kragebøl i Jaktfeber.no sikter seg inn på rev, bever og gås i første omgang.
Rune Kragebøl i Jaktfeber.no sikter seg inn på rev, bever og gås i første omgang.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag