Potensielle lærlinger møtte næringa


14.02.15. Salen ble fylt opp da det sist uke ble arrangert bransjetreff på Gjennestad vgs for de nye lærlingløpene agronom og gartnerfag. Her fikk Vestfold landbrukstjenester presentert seg som opplæringskontor og potensielle lærlinger fikk treffe bønder, gartnere og bedrifter som ønsker å bli lærebedrifter.


Full sal på Gjennestad

Her ønsker naturbrukslærer på Gjennestad vgs Lasse Trætteteig et fullsatt auditorium velkommen til historiens første bransjetreff for naturbruksfagene agronom og gartner i Vestfold. Naturbrukselevene fra VG1 og VG2 på både Melsom vgs og Gjennestad vgs deltok, i tillegg til en del bønder, gartnere og bedrifter som har signalisert at de ønsker å ta i mot lærlinger.

 

Runar Wold i VLT presenterte lærlingordningen og opplæringskontoret

Det at man nå kan ta fagbrev som agronom og i gartnerfag er en prøveordning som Vestfold er med i. Vestfold Landbrukstjenester (VLT) v/daglig leder Runar Wold presenterte både lærlingordningen og VLT som skal være opplæringskontor i Vestfold. -Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette blir en veldig god utdanning med fornuftig
blanding av teori og praksis. Det at vi legger opp til en ringløsning hvor flere bønder kan gå sammen om en lærling tror jeg dessuten vil skape en variert og spennende læretid for lærlingen og gjøre det lettere for mange bønder og gartnere å bli med på ordningen, understreket Wold.

  

Flere av de bedriftene som kan tenke seg å ta i mot lærliger fikk presentere seg.

Kari Lise Joarsdotter Breivik

Kari Lise Joarsdotter Breivik driver fjøset på Melsom og kjenner allerede mange av de potensielle lærlingene etter å ha hatt de i praksis på VG1 og VG2. – Jeg kan love dere andre i næringa at de elevene som går ut i lære fra Melsom nå til høsten er svært dyktige og pliktoppfyllende, kunne hun gledelig nok slå fast til de andre bøndene som var tilstede. Hun oppfordret alle bønder og gartnere som vurderer å ta inn en
lærling om også å delta som praksisvert for VG1 og VG2 elevene. Det er en unik mulighet til å bli kjent med og vurdere hvem en ønsker som lærling på sin gård.

 

Bjørnar Langklepp

Bjørnar Langklepp fra Undrumsdal driver relativt stor og variert økologisk produksjon. -Jeg hadde nok ikke ansatt en lærling alene, men ringløsningen gjør at jeg kan være med på å ta i mot lærlingen deler av læretiden. Det passer utmerket. Det å få med seg en lærling i den daglige drifta som akkurat har lært det siste innen teori vil skjerpe meg som bonde. Dessuten tror jeg ordningen vil skjerpe naturbruksskolene i Vestfold,
da vi i næringa naturlig nok ønsker oss lærlinger som har fått god undervisning de første to årene (VG1 og VG2). Jeg har veldig tro på dette, sa Langklepp.

 

Møyfrid Hem fra Gjennestad gartnerskole

Møyfrid Hem fra Gjennestad Gartnerskole (bildet over), Arne Brunvatne fra Andebu, Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand, entreprenørfirmaet Isachsen, Ole Kristian Bruserud fra Skjee Samdrift i Stokke, Paul Christen Ekeberg fra Undrumsdal og Magnar Solheim fra Slagen var også framme og presenterte seg. Det viste potensielle lærlinger at det er varierte muligheter og at både gartnerfag og agronom spenner over et stort faglig felt.

 

Mingling i salen

Like viktig som at lærebedriftene fikk presentert seg var sekvensen etter lunsj. Da var det “mingling” hvor elevene fikk hilse på og snakke med lærebedriftene. Magnar Solheim fra Slagen (med ryggen til) håper han kan få ansatt en lærling på fulltid og benyttet anledningen til å knytte verdifulle kontakter.

 

Potensielle lærlinger møtte potensielle lærebedrifter

Her snakker Ole Kristian Bruserud (t.v) med et par elever som skal ut som lærling i august 2015.

 

Redaksjonen gjentar at det bare er å ta kontakt med Runar Wold i Vestfold Landbrukstjenester hvis du er nysgjerrig på lærlingordningen eller vurderer å ta i mot en lærling/bli med i en lærlingring.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag