Positive, men unøyaktige inntektstall


12.12.13. Nye beregninger viser god inntektsutvikling for bonden i fjor, men tallene gir et unøyaktig bilde av den faktiske situasjonen i næringa. – Fra 2010 til 2011 opplevde bøndene en reell nedgang i inntektene. Deler av årsaken var dårlige kornavlinger og at Tine flyttet deler av prisutbetalingen for melk fra 2011 til 2012. Dette gir en kunstig høy økning i fjorårets inntekt, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag