Populært møte om ny og endret bruk av driftsbygninger


16.11.18.  MidtVestfold Regnskap SA inviterte 12. november til kundeseminar på Gjennestad om ny og endret bruk av driftsbygninger på gårdsbruk. Foredragsholdere var Rune Nordeide, Dorthe Ellefsen og Elisabeth Finne fra Tønsberg og Re kommune, Beret Mette Haga fra Innovasjon, Jan Per Stokke fra MidtVestfold og Kari Mette Holm fra Fylkesmannen. De hadde mye nyttig informasjon til de 60 frammøtte.


MidtVestfold. Møte om driftsbygn. nov 2018

Rune Nordeide, Dorthe Ellefsen og Elisabeth Finne fra Tønsberg og Re kommune forklarte om plan- og bygnings-loven, og at det er søknadspliktig straks eieren skal bruke bygningen til noe annet enn den er oppført for, dvs. til å tjene som driftsmiddel for egen landbruksproduksjon.

 

Rune Nordeide opplyste at det i løpet av de siste 16 år har antall landbruksforetak i Vestfold gått ned med 800 bruk, og dermed at det er blitt minst 800 overflødige driftsbygninger til landbruksproduksjon.  Eierne ønsker å utnytte disse ressursene, og utleie er ofte løsningen.  Men selv utleie i mindre omfang kan komme i konflikt med Plan og Bygningsloven, og møtet viste at det lett oppstår interessekonflikt mellom bonden som ønsker
å utnytte sine ressurser og det offentlige.

 

Annen næringsvirksomhet enn landbruk er også ofte aktuelt, og Nordeide oppfordret til å søke bruksendring og følge pålagte brannforskrifter før tiltak settes i gang. 

 

Beret Mette Haga fra Innovasjon Norge orienterte om aktuell finansieringsbistand til omlegginger som innebærer sysselsetting, og Kari Mette Holm fra Fylkesmannen orienterte om det offentliges ønsker og behov om å utvikle aktivitet og næringsvirksomhet. 

 

Endring og omlegging kan ha skatte- og avgiftsmessige konsekvenser og Jan Per Stokke redegjorde for mulige konsekvenser dersom bygninger tas i bruk til annet formål enn de er oppført for. Det ble oppfordret til å ta kontakt med regnskapsfører i forkant, slik at dette tas med i vurderingen før omlegging starter!

 

Ta gjerne kontakt med MidtVestfold Regnskap SA dersom du har spørsmål til problemstillingene!

www.midtvestfold.no (link)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag