Populært bløtkakemøte i Andebu


23.03.15 Andebu Bondelag inviterte forrige uke til det tradisjonelle bløtkakemøte i samarbeid med skogeierlaget. Det var som vanlig godt med folk og de ti bløtkakene var populære. På programmet sto biovarme, aktuelt fra landbrukskontoret og historisk tilbakeblikk.


Andebu Bløtkakemøte salen

Det var bra med folk på møtet som var på menighetshuset i Andebu

 

Biovarme 

Prosjektleder Øi hadde i sitt innlegg mest fokus på gårdsvarmeanlegg basert på flis eller halm. Han redegjorde også for finansieringsordninger og ba interesserte ta kontakt med han eller med landbrukskontoret.

 

Aktuelt fra landbrukskontoret 

Skogbrukssjef Sanela Jacobsen redegjorde for tømmerhogst og skogfond i 2014 i Stokke og Andebu. Hun anbefalte å trekke 20 % til skogfondet. Aktiviteten i skogen var større i 2014 enn i 2013. Hun appellerte sterkt til større innsats i ungskogpleie.

 

Jordbrukssjef Terje Rasmussen orienterte om kommunestrukturprosessen hvor Sandefjord, Andebu og Stokke høyst sannsynlig er sammenslått til 1 ny storkommune fra 1 januar 2017. Han sa at det ikke er avklart hvorledes den kommunale organisering og lokalisering vil bli for landbrukssektoren.

 

Historisk tilbakeblikk 

Tidligere org.sjef i Vestfold Bondelag Vidar P. Andresen sa i sitt tilbakeblikk at alle næringer må ha talerør. Bøndene har bondelaget. Dernest må en i sitt arbeid  gjenta og gjenta – samt tro på det «umulige». Utrettelig arbeid i bondelagets 3 ledd ga oss en WTO-avtale vi kunne leve med, vi slapp EU-medlemskap og har fortsatt retten til å føre en nasjonal landbrukspolitikk. «Innsatsen» underveis ble dokumentert med bilder
og kopi av avisartikler. Han understreket at det har vært en enorm teknisk utvikling og at den antakelig fortsetter med bl.a. økt bruk av roboter i produksjon og innhøsting i landbruket.

Andebu Bløtkakemøte innlederne

 

Fra venstre : Skogbrukssjef Sanela Jacobsen, Jordbrukssjef Terje Ramussen, Vidar P. Andresen, tidligere ansatt i Vestfold Bondelag og prosjektleder for Biovarme, Kjetil Øi .

Andebu Bløtkakemøte 1

Populære bløtkaker!

 

Takk til Vidar P Andresen for tekst og bilder


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag