Pølsefest og fokus på utdanning- og jobbmuligheter i landbruket


01.12.16. Vestfolds matindustri og landbruk byr på spennende muligheter for både utdanning og jobb. I går ble dette belyst da Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold Bondelag denne uka inviterte ungdom til Nortura Tønsberg. Dessuten stilte Norges største pølsefabrikk med gratis pølser!  


I en verden som trenger mer mat og mer grønn kunnskap for å takle kommende klimautfordringer har landbruksinteressert ungdom nå svært gode muligheter til å ta spennede og framtidsretta utdannings- og yrkesvalg! Ikke minst her i Vestfold med våre naturgitte fortrinn for landbruksproduksjon og aktive mat- og skogindustri.

 

25 unge bønder og landbruksinteresserte ungdommer møtte derfor tirsdag kveld opp hos Nortura Tønsberg da Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold Bondelag satte utdannings- og jobbmuligheter i Vestfoldlandbruket på agendaen.

 

Nortura orienterte om utdanning og arbeidsmuligheter på deres anlegg i Tønsberg

Fabrikksjef Therese Ryan og Lars Åge Hansen fra Nortura ga oss en “omvisning” i fabrikken via filmsnutter fra de ulike avdelingene. Nortura er den største av matindustribedriftene i Vestfold og det er imponerende hvor mye verdiskaping som skjer her. Matindustrien i Vestfold sysselsetter rundt 2600 personer og rundt en fjerdedel av disse er ansatt på Nortura i Tønsberg.

Vi fikk en god innføring i hva slags arbeidskraft Nortura trenger og hvor man kan ta relevant utdanning. Ryan og Hansen kunne fortelle at de ansatte trives godt på fabrikken og at det er gode muligheter for videreutdanning for de som ønsker dette.

 

Pølsefest hos Nortura

Før vi gikk videre med andre utdannings- og jobbmuligheter spanderte Nortura pølser på oss. Vi erkjente raskt at det ikke gikk an å spise fabrikken tom for pølser – de er tross alt Norges største pølsefabrikk, så alle ble gode og mette!

 

Runar Wold om lærlingprosjektet

Vestfold er med på et prøveprosjekt hvor elevene som nå går på Melsom vgs og Gjennestad vgs tar agronom- og gartnerutdanninga som lærlinger. Resultatene så langt er veldig gode og både lærlinger og lærebedrifter, altså bønder og gartnere i distriktet, er fornøyde, kunne Runar Wold fortelle. Wold er daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester som også er opplæringskontor for både gartner og agronom.

 

Tor Fredrik Bjune og Paul Christen Eikeberg om det å være og å ha en agronomlærling på gården

Tor Fredrik Bjune er en av de som nå er agronomlærling. Det er 3 bønder som har gått sammen om å ha Bjune som lærling. En av disse, Paul Christen Eikeberg og Tor Fredrik Bjune fortalte og viste bilder fra deres hverdag og la ikke skjul på at de var godt fornøyde med ordningen.

 

Jon-Arne Moslått er lærling på Gartner

Jon Arne Moslått er gartnerlærling hos Gjennestad Drift. Han hadde laget en film fra sin hverdag og fortalte litt om hvorfor han hadde valgt å ta gartnerutdanninga på Gjennestad vgs. Han kommer selv fra et gartneri i Østfold.

 

Gjennestad vgs tilbyr også fagskoleutdanning innen driftsledelse gartner og grønt i samarbeid med Statens fagskole på Vea for de som ønsker ytterligere fordypning etter å ha tatt gartnerutdanninga. 

 

Anne-Helene Sommerstad, bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag og Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag, gikk også i gjennom de mange andre jobbmulighetene som finnes knyttet til vestfoldlandbruket. Mange av deltakerne delte også av egne erfaringer.

 

En god oversikt over jobb og utdanningsmuligheter finnes på http://www.landbruksutdanning.no/

 

I stedet for en blomst fikk alle innlederne en felles takk for innsatsen; ei geit hver og en felles julegris i Malawi! Dette er til støtte for et fellesprosjekt “Bønder støtter bønder” som Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag har sammen med Utviklingsfondet i Malawi, se under

 

Geiteflokk og julegris fra Malawi

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag