Politikerkontakt – klart det nytter


26.11.13. “Hvorfor produsere mat i Norge – 15 minutter om mat og landbruk” Til politikerkontakten er det laget et nytt hefte. ( finns i nettbutikken) Tilhørende plansjeserie, med foredragsnotater kan dere laste ned på neste side. 


Det er mulig å finne gode tall for alle kommuner i statistikkbasen hos Statistisk Sentralbyrå (http://www.ssb.no/jordbruk/) og hos SLF her. Fylkekontoret kan hjelpe med dette. kontakt tlf 33363200 eller vestfold@bondelaget.no

 

hvorfor produsere mat i Norge

 

Last ned heftet Hvorfor produsere mat i Norge her

 

Last ned plansjer på – Hvorfor produsere mat i norge (2)

 

Last ned Aktuelle tall og trender 2013

 

Last ned Faktagrunnlag om landbruket i Vestfold 2012

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag