Pløyedag hos Helge Brattekværne på Brattås


Det blir pløying med gamle traktorer av forskjellig slag og modeller.Opent for pubelikum.Pause med grilling for deltakerne..ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag