Plantevernkurs – Telemark


Publisert: 12.02.2024

Bygdevis/Telemark Bondelag, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, tilbyr våren 2024 autorisasjonskurs i plantevern.

Fornying av autorisasjonsbeviset

Mandag 11. mars – dagskurs 7 timer teori + eksamen. Start kl 08.00.

Førstegangskurs – Praksisdag 

Tirsdag 12. mars – obligatorisk praksisdag 7 timer + eksamen. Start kl 08.00.

Før obligatorisk praksisdag må deltakerne ha satt seg inn i pensum og lest minimum grunnboka: “Handtering og bruk av plantevernmidler”. 

Kursavgift: Fornyelse 2.000 kr. Førstegangskurs 2.300 kr.  (inkluderer varm lunsj og eksamensavgift. Utgifter til bok kommer i tillegg)

Sted: Nome vgs avd Søve.

Lærebok må skaffes av den enkelte før kursstart.
Handtering og bruk av plantevernmidler, grunnbok, kan bestilles her.
Postgangen kan ta opptil en uke, så bestill boka i dag! 😊
Har du boka fra sist du tok kurset kan du bruke den.

Lenke for påmelding finner du her.

Ved spørsmål ta kontakt med Turid Stalsberg. Tlf: 916 26 113, e-post: turid.stalsberg@bondelaget.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag